Takograf’ta online denetim sistemi kuruldu

Takograf’ta online denetim sistemi kuruldu

Takograf'ta online denetim sistemi kuruldu
UBAK’ın 9 Mart 2017 tarih ve 2017/KDGM -4/ST sayılı genelgesi ile, TOBB tarafından dijital takografların ve sürücü kartlarının verilerinin yükleneceği bir veri tabanı oluşturulması ve bu veri bankasının 1 Ocak 2018 de hazır edilmesi bildirilmiştir.

Bu veri tabanı belirtilen tarihte hazır edilemezse, en geç 1 Temmuz 2018 tarihinde devreye alınacağı ve bir daha erteleme olmayacağı duyurulmuştur. Bu veri tabanına firmalar Takograf verilerini her ay bir defa sürücü kartı verilerini en geç ayın 25’ne kadar yükleyeceklerdir.

TOBB bu veri tabanının alt yapısını 1 Ocak 2018 tarihine kadar hazır edemediğinden, sistemin devreye girmesi, genelge gereği 1 temmuz 2018 tarihine ertelenmiştir. TOBB, geçen aylarda veri tabanı için ihale yapmıştır. Veri tabanı İhalesi, Pars Ar-ge Bilgi Teknolojileri Ltd.Şti. ne verilmiştir. Sistem 1 Temmuz 2018 tarihine kadar teslim edilemezse, tekrar bir erteleme yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklık yoktur.

Firmalar, Takograf ve sürücü kartı verilerini TOBB tarafından tesis edilecek veri bankasına her ay yükleyeceklerdir. TOBB, bu verileri EGM, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı gibi kurumların erişimine açacak, bu kurumlar online olarak kontrolleri yapacaklardır. Firmalar bu hizmet karşılığı bir ücret ödemeyeceklerdir. Firmalar, dijital Takograf ve
sürücü kartı verilerini indirmeye ve indirdikleri verileri kendileri bir yıl süre ile saklamaya devam edeceklerdir.

Firmalara önerimiz, 1 Temmuz 2018 tarihini beklemeden, verileri indirmek ve analiz etmek için gerekli yazılım ve donanımları tedarik etmeleri, verileri indirmeye başlamalarıdır. Sistemi tam olarak çalışır duruma getirebilmeleri ve eksiklerini gidermeleri için 2-3 aylık zamana ihtiyaçları olacaktır.

Alıntıdır. “http://www.tasimacilar.com/takografta-online-denetim-sistemi-kuruldu-19262h.htm”